Katalog on-line

Regulamin II Konkursu Różańcowego
„Mój własny różaniec – moja pomoc w modlitwie"

odbywającego się pod patronatem:

 • Ks. Kanonika Marka Osmulskiego – dziekana Dekanatu Chojnów

 • Pana Jana Serkiesa – Burmistrza Miasta Chojnów

 • Pana Mieczysława Kasprzaka – Wójta Gminy Chojnów


 1. Konkurs przeprowadzany jest na terenie miasta i gminy Chojnów oraz gmin ościennych - Zagrodno, Miłkowice, Chocianów, Gromadka - i będzie rozstrzygnięty w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie nauczania zintegrowanego (kl. I – III), szkół podstawowych (kl. IV-VI) oraz gimnazjum (kl. I-III).

 2. Celem konkursu jest ożywienie modlitwy różańcowej wśród dzieci i młodzieży i ukazanie jej przyjaznej formy młodemu pokoleniu.

 3. Konkurs polega na wykonaniu różańców z różnych dostępnych materiałów (np. plasteliny, kasztanów, jarzębiny, guzików, suchych owoców, makaronu). Podczas oceny prac będą brane pod uwagę: wierność zbliżona do oryginalnego różańca, innowacyjność wykorzystanych materiałów, samodzielność oraz jakość wykonanych prac.

 4. W tym roku wykonanie pracy można powiązać z osobą bł. Jana Pawła II (np. wykorzystanie w różańcu tajemnic światła, umieszczenie wizerunku błogosławionego, i inne).

 5. Spośród wykonanych prac katecheci przy współudziale innych nauczycieli wyłonią po 2 różańce z każdej kategorii wiekowej i przekażą Ks. Jarosławowi Góreckiemu (katechecie w Szkole Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie) do 12 października 2012 r.

Prace przekazane po tym terminie nie wezmą udziału w konkursie. Prace można dostarczyć także na adres: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. App. Piotra i Pawła, ul. Ks. Ściegiennego 4, 59-225 Chojnów.

Każda praca ma być podpisana: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego. Autorzy prac muszą złożyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wg wzoru: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki ………………..na potrzeby konkursu /podpis rodzica lub opiekuna uczestnika konkursu).

 1. Finał konkursu z wręczeniem nagród odbędzie się w Domu Schrama w Chojnowie (dawny Dom Chemika w rynku) 17 października 2012 r. o godz. 10.00 (środa), a ekspozycja prac będzie przygotowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Prace finałowe pozostają własnością organizatorów konkursu.

 2. Spośród wytypowanych z poszczególnych szkół prac zostaną przez 5-osobowe jury wyłonieni zwycięzcy w każdej kategorii wiekowej. Komisja konkursowa będzie mogła przyznać także wyróżnienia.

 3. Wszyscy uczestnicy finału konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz słodki poczęstunek.

 4. Dodatkowe informacje dotyczące przebiegu konkursu można uzyskać pod nr telefonu: (76)8548507, bądź drogą elektroniczną: jarekgorecki@poczta.onet.pl


                                                                                                                                                          Ks. Jarosław Górecki

  Od 21 maja Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie jest otwarta dla Czytelników *** 

Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki